O projektu na kratko

Namen projekta je vzpostavitev medgeneracijskega multikulturno-produkcijskega središča v Mariboru in/ali v Pomurju, ki invalidom, enako kot drugim, omogoča vključevanje v socialno-kulturno okolje. Vključevali se bodo kot obiskovalci kulturnih prireditev (predstav, razstav, literarnih ur…) in ustvarjalnih delavnic (lutkovne, likovne, fotografske, plesne…). Omogočeno jim bo aktivno sodelovanje, kot pomoč pri organizaciji in izvedbi različnih kulturnih prireditev in izvedbi ustvarjalnih delavnic. Opirali bomo delovne možnosti in zaposlitve v produkcijskih delavnicah, ki bodo po zaključku operacije organizirane kot zaposlitveni center. Projektne aktivnosti bodo vključevale dejavnosti različnih vsebin po stripovskih predlogah Mikija Mustra, zlasti po zgodbah njegovih likov Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika. Več o projektu.

 

Operacijo Zvitorepec sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju. Evropska unija oziroma Evropski socialni sklad financira osemdeset odstotkov projekta, Republika Slovenija oziroma Ministrstvo za kulturo RS pa dvajset odstotkov.