Skoči na vsebino

NADOMESTNA KVOTA

NADOMESTNA KVOTA

Kratka predstavitev zavoda RAZVOJ Maribor – Zvitorepčevega lutkovnega paragledališča:
Smo neprofitni zavod »RAZVOJ PODJETNIŠKIH IDEJ INVALIDOV – zavod za razvoj ustreznih delovnih programov, programov usposabljanja in zaposlovanja invalidnih in drugih brezposelnih oseb, Maribor«, krajši naziv: »RAZVOJ Maribor«.
Januarja 2018, je zavod, s strani Ministrstva za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, pridobil status zaposlitvenega centra, in s tem obvezo zagotavljanja pogojev za zaposlitev petih invalidov, izključno na zaščitenih delovnih mestih. Na podlagi omenjenega je zavod, 28. 3. 2018, zaposlil prvih pet invalidov z odločbo o zaposljivosti na zaščitenih delovnih mestih za delo na področju kulture (lutkovnega paragledališča), ter strokovnega delavca za vodenje zavoda in delo zaposlenih invalidov. Trenutno zavod zaposluje 7 invalidov in strokovnega delavca.

Zaposlitveni centri so zaradi zagotavljanja zaščitenih delovnih mest za invalide, organizacije posebnega pomena, in kot take, niso zavezanec k izpolnjevanju invalidskih kvot. Lahko pa z delodajalcem, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi, na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju, aktivno sodelujejo pri njegovem izpolnjevanju kvote.

Maja 2018, je zavod registriral »ZVITOREPČEVO LUTKOVNO PARAGLEDALIŠČE, prvo tovrstno gledališče v Sloveniji.
Delovno okolje lutkovnega paragledališča je študijsko naravnano in temelji na skupinskem pristopu ter raziskovalnem procesu, kjer so invalidi v vlogi igralcev/animatorjev, ter izvajalcev/tehnikov, kjer je potrebno vso pozornost usmeriti v njihove zdravstvene omejitve, možnosti in zmožnosti, za kvalitetno izvedbo projekta. Glede na to, da lutkovno (para)gledališče omogoča prikaz različnih žanrov, in lahko nagovarja različno publiko, sodi naš projekt v vrsto tistih, ki razvija sodobno snovalno gledališko-(para)lutkovno sceno, ki invalidom omogoča aktivno in enakopravno sodelovanje na področju kulture, in jim tovrstno delo nudi osebni in poklicni razvoj.
V tem smislu je poslanstvo zavoda seznanjanje z drugačnostjo, spoznavanje in razumevanje drugačnosti, namenjeno lažjemu sprejemanju drugačnosti, ob neposredni predstavitvi možnosti in zmožnosti tovrstne drugačnosti/invalidov, njihovega aktivnega sodelovanja pri igranju, animaciji lutk, oblikovanju lutk, scen in scenskih rekvizitov, ter pri sami postavitvi posamezne predstave.

Invalidske kvote – nadomestna izpolnitev kvote
Ali tudi vaša organizacija plačuje obvezen prispevek zaradi neizpolnjevanja invalidskih kvot?

Kaj je invalidska kvota?
Vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb, ima obveznost izpolnjevati invalidsko kvoto, kar pomeni, da mora zaposlovati od 2 do 6 % invalidov (odvisno od registrirane dejavnosti). Zavezanec lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da:
• ima zaposleno predpisano število invalidov ali
• plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

več informacij(najpi-sklad.si)

Kako izračunamo kvoto?
Kvota se za podjetje izračuna glede na registrirano dejavnosti in število zaposlenih.

(povezava na pripomoček)

Plačilo zaradi neizpolnjevanja kvote
Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki ne izpolni kvote, mora za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote, do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec, plačati v sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače, kar trenutno znaša 658,41 EUR.

več informacij…

Kako si lahko kot delodajalec znižate obveznost plačila prispevka?
Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi, lahko delno ali v celoti zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z zaposlitvenim centrom RAZVOJ Maribor – Zvitorepčevo lutkovno paragledališče, kot nadomestno izpolnitev kvote. Za nadomestno izpolnitev kvote se šteje v koledarskem letu sklenjena in izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju z zaposlitvenim centrom.

več informacij…

Kako in koliko lahko prihranite?
Namesto plačevanja prispevkov si lahko tako preko poslovnega sodelovanja z zaposlitvenim centrom RAZVOJ Maribor, zagotovite storitve (lutkovne predstave) ali produkte (slikanice in igrače, vezane na lutkovne predstave lutkovnega paragledališča), izvedbo različnih delavnic (lutkovne, likovne, kulinarične, urbano čebelarstvo, oblikovanje panjskih končnic in lesenih modelov za medene kruhke…), ki jih lahko uvrstite v svoj letni program dela, hkrati pa zadostite predpisanim zahtevam glede invalidskih kvot.

Pogoj za nadomestno izpolnitev kvote je sklenjena in izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju po kateri se priznajo stroški dela v višini najmanj 15 minimalnih plač v 12 mesecih za vsakega invalida:

                                 mesečno            letno
1 invalid                                     1.175,73 €        14.108,70 €

Za naročnika, ki je zavezanec h kvoti, to pomeni, da v kolikor z zaposlitvenim centrom RAZVOJ Maribor sklene pogodbo o sodelovanju, npr. na področju uprizarjanja lutkovnih predstav, kjer so neto stroški treh predstav, s stroški prevoza v višini 1.200,00 EUR (zavod, na podlagi 94. člena ZDDV-1, ni zavezan k plačilu DDV-ja), tako realizira nadomestno izpolnitev kvote za 1 invalida.

več informacij…

Ekonomski učinek izbire nadomestne izpolnitve kvote

                                               mesečno          letno
Vrednost pogodbe                                1.200,00 €       14.400,00 €
od tega strošek zavezanca                          1.200,00 €       14.400,00 €
št. realiziranih invalidov iz nadomestne izpolnitve kvote        1              12  
 (minimalna višina neto stroškov 1.175,73 €)
Prihranek, ki ga predstavlja nadomestna izpolnitev kvote    -658,41 €       -7.900,92 €
(vplačilo v sklad zaradi neizpolnjevanja kvote ni potrebno)
Dejanski strošek zavezanca                                   541,59 €        6.499,08 €
Prihranek (minimalni)                                        116,82 €       1.401,84 €

Kakšno je tveganje?
Tveganja praktično ni:
• razliko do 100% prihranka (541,59 €), je možno pokriti s prodajo vstopnic;
• v kolikor zavezanec s poslovnim sodelovanjem ne bi bili zadovoljni, pogodbo lahko enostavno odpove z odpovednim rokom 30 dni.

Zakaj sodelovati prav z invalidskim podjetjem RAZVOJ Maribor?
Prednosti poslovnega sodelovanja z zaposlitvenim centrom RAZVOJ Maribor – Zvitorepčevim lutkovnim paragledališčem, z namenom nadomestne izpolnitve kvote:
1. širok nabor naših storitev in izdelkov:
• lutkovne predstave (Kozlovska sodba, Modri kralj Inus…),
• slikanice, vezane na avtorske lutkovne predstave (Sadno-zelenjavni raj, Modri kralj Inus, Časovni stroj),
• igrače, vezane na avtorske predstave lutkovnega paragledališča (Zvitorepec ne jezi se, puzle, slikovna sestavljenka iz kock, lutka na palici, naprstna lutka…);
2. od vas prevzamemo obveznosti mesečnega poročanja skladu, vaši sodelavci pa se lahko ta čas posvetijo pomembnejšim opravilom za vašo delovno organizacijo;
3. ponujamo kvalitetne lutkovne predstave, slikanice in igrače, vezane na uprizoritev lutkovnih predstav Zvitorepčevega lutkovnega paragledališča ki lahko kvalitetno prispevajo k dopolnitvi vašega (uprizoritvenega) programa;
4. s poslovnim sodelovanjem z zaposlitvenim centrom RAZVOJ Maribor – Zvitorepčevo lutkovno paragledališče, pokažete svojo družbeno odgovornost, saj tako neposredno pripomorete ohranjati delovna mesta za invalidne osebe, zaposlene za delo na področju kulture;
5. kot neprofitni zavod, ki zaposluje invalide za delo na področju kulture, vedno iščemo medsebojne sinergije v razvijanju poslovnih odnosov, zato povejte tudi vi nam, kaj lahko storite za nas.